Inkomen

Je kunt recht hebben op studiefinanciering als je naar school gaat, salaris als je werkt, AOW als je gepensioneerd bent of een uitkering wanneer je geen werk of scholing hebt. Een uitkering krijg je bijvoorbeeld van het UWV (bijvoorbeeld Wajong) of van de sociale dienst (een bijstandsuitkering). Een uitkering krijg je niet zo maar, hier zijn voorwaarden aan verbonden.

Hieronder vind je meer uitleg over verschillende inkomens.

Participatiewet: Bijstand

Als je jonger bent dan 27 jaar krijg je niet meteen bijstand vanuit de Participatiewet. Je kunt je wel aanmelden voor een bijstandsuitkering. Vanaf de datum van aanmelding gaat een termijn van 4 weken lopen. Binnen die 4 weken moet je proberen een door de Rijksoverheid betaalde opleiding en/of werk te vinden. Tijdens deze ‘verkenningsfase’ krijg je geen bijstand.
Als je na die 4 weken kunt aantonen dat er geen werk is en dat je geen opleiding kunt volgen, krijg je mogelijk een bijstandsuitkering. De gemeente beslist daarover.

Persoonlijke toelage (Zak- en kleedgeldregeling)
Wanneer je in een woonvorm woont ontvang je niet de volledige bijstandsuitkering. Je ontvang dan de persoonlijke toelage (zak- en kleedgeld) De hoogte van dit bedrag is rond de €315,- voor 21 jaar en ouder.

Wanneer je de zak- en kleedgeldregeling ontvangt betaal je geen eigen bijdrage voor het CAK. Van de €315 die je ontvangt moet je je zorgverzekering betalen en eventuele andere vaste lasten zoals abonnementen.

Op het moment dat je verhuisd naar een woonvorm en je een volledige bijstandsuitkering ontvangt is het belangrijk om zo snel mogelijk je bijstandsuitkering om te laten zetten naar een zak- en kleedgeldregeling. Doe je dit niet, of doe je dit te laat, dan pleeg je fraude, en dit kan vervelende gevolgen hebben.

Kostendelersnorm
Wanneer je samen met iemand, die ouder dan 21 is, in een huis woont, wordt je uitkering verlaagd. Dit wordt de kostendelersnorm genoemd.

Verhuizen naar andere gemeente
Wanneer je een bijstandsuitkering hebt en je gaat verhuizen naar een andere gemeente dan moet je de uitkering opnieuw aanvragen in de nieuwe gemeente. Het kan hierdoor gebeuren dat je even geen inkomen hebt.

Zie voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl

Studiefinanciering

Studiefinanciering is voor de Belastingdienst geen inkomen. Je hoeft er dus geen belasting over te betalen.
Soms wordt studiefinanciering wel als inkomen gezien bijvoorbeeld bij de aanvraag van een bijstandsuitkering.
Als je met je 18e jaar een opleiding volgt kan je bij DUO
studiefinanciering MBO,
studiefinanciering HBO en Universiteit,
tegemoetkoming scholieren of een
tegemoetkoming deeltijders aanvragen.
Woon je in een WLZ voorziening, bijvoorbeeld in een woonvorm bij Pameijer, en volg je een MBO, HBO of Universitaire opleiding? Dan kan je een uitwonende beurs aanvragen.

MBO opleidingen
Vanaf 2017 is het ook voor mbo'ers onder de 18 mogelijk om een reisproduct te krijgen.

Volg je een opleiding op niveau 1 of 2 dan is de basisbeurs, studentenreisproduct en eventuele aanvullende beurs altijd een gift.
Doe je een opleiding op niveau 3 of 4? Dan worden de basisbeurs, studentenreisproduct en aanvullende beurs pas een gift als je je diploma binnen 10 jaar behaalt, gerekend vanaf je 1e maand studiefinanciering. Dit noemen we ook wel 'prestatiebeurs'. Behaal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen: je basisbeurs, je aanvullende beurs en je studentenreisproduct. Alleen de aanvullende beurs over je eerste 12 maanden met studiefinanciering mag je altijd houden.

Leenstelsel HBO
Wanneer je een studie volgt op HBO niveau of hoger kan je gebruik maken van studiefinanciering. Het is dan mogelijk om een bedrag te lenen bij het DUO in de vorm van een collegekrediet. Dit bedrag moet je altijd terug betalen. Studenten waarvan ouders niet voldoende geld hebben om de student te ondersteunen tijdens de studie hebben recht op een aanvullende beurs. Als je binnen 10 jaar je diploma behaalt hoeft de aanvullende beurs en studentenreisproduct niet terug betaalt te worden.
De bijverdiengrens is vanaf 1 september 2015 afgeschaft. 

Wanneer iemand door medische omstandigheden vertraging oploopt tijdens de studie, heeft deze persoon recht op een jaar extra studiefinanciering. Ook kan er een deel van de lening kwijtgescholden worden.  

Meer informatie over studiefinanciering vind je op de site van Duo.

Geldwijzer studeren
Als je gaat studeren, krijg je met veel nieuwe inkomsten en uitgaven te maken: geld van DUO, lesgeld of collegegeld, studieboeken. En misschien ga je op kamers of neem je een bijbaantje. In de Geldwijzer van Nibud vind je antwoord op deze vragen:

  • Hoeveel kost het studentenleven je eigenlijk per maand?
  • Wat houdt het nieuwe studiefinancieringsstelsel in?
  • Waar moet je op letten als je kiest voor een DUO-lening?
  • Welke inkomsten verwacht je?
  • Waar moet je aan denken als je op kamers gaat?
  • Hoe zorg je dat je een leuk studentenleven kunt betalen en betaalbaar houdt?
    En nog veel meer!
     

Wajong

Je hebt vanaf 1 januari 2015 recht op een Wajong uitkering wanneer er door ziekte of handicap op jonge leeftijd geen duurzaam arbeidsvermogen is. Makkelijk gezegd betekent dit dat je alleen een Wajong krijgt wanneer je :
- geen taak kan verrichten.
- niet minimaal 4 uur per dag kan werken.
- niet over algemene werknemersvaardigheden beschikken
- niet een uur aaneengesloten kan werken.

 Wajong/Participatiewet en studiefinanciering
Heb je een Wajong uitkering van voor 1 januari 2010?
Dan kun je naast de Wajong-uitkering gewoon studiefinanciering krijgen. De studiefinanciering heeft geen gevolgen voor de hoogte van de Wajong-uitkering. Let er wel op dat de studiefinanciering omlaag kan gaan als je daarnaast inkomsten hebt, bijvoorbeeld omdat je bijverdient. Ook de Wajong-uitkering geldt als bijverdienste.

Heb je een Wajong uitkering van na 1 januari 2010?
En heb je recht op studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren? Of hebben je ouders nog recht op kinderbijslag voor je tijdens je opleiding. Dan is de Wajong-uitkering 25% van het minimumloon.  Er is 1 situatie waarin de uitkering hoger kan zijn dan maximaal 25% van het minimum(jeugd)loon: je hebt langere tijd hulp en verzorging nodig van anderen. Bijvoorbeeld bij het wassen of aankleden. UWV beoordeelt dit. Hoe hoog uw uitkering precies wordt, staat in de beslissing. Let op dit geld tot 2018.

Wajong en werk
Als je naast je Wajonguitkering gaat werken dan moet je dit doorgeven aan het UWV. Het UWV vult je inkomen aan tot minimaal 75% van het minimumloon. Maar je totale inkomen kan nog verder omhoog. Meestal geldt: hoe meer jezelf verdient, hoe meer je in totaal overhoudt. De uitkering kan je inkomen maximaal aanvullen tot 100% van het minimumloon.
Op www.uwv.nl/wajong staat een rekenhulp. Daarmee kun je uitrekenen wat er met je Wajong-uitkering gebeurt als je gaat werken of meer gaat verdienen.

Voor jongeren die al een Wajong hebben aangevraagd (na 2010) en recht hebben op Wajong geldt dat ze worden begeleid bij re-integratie. Deze groep krijgt tussen 1 jan 2015 en 1 januari 2018 een brief om de beoordeling te bevestigen. Het UWV gaat alle dossiers opnieuw bekijken. Vind het UWV dat je (gedeeltelijk) kan werken, maar wordt er geen werk uitgevoerd, dan wordt de hoogte van de uitkering vanaf 2018 lager; nl 70% van het minimumloon, dit was 75%. Als er niet gewerkt kan worden dan blijft de hoogte 75% van het minimumloon.
Degene die een Wajong hebben aangevraagd voor 2010 houden hun uitkering wanneer ze blijven voldoen aan de voorwaarden van die Wajong.