Overlijden en financiën

Een overlijden van een dierbare vraagt veel van je. Niet alleen emotioneel, maar ook qua regelwerk. Hieronder vind je een hulplijst bij overlijden.
Verder vind je hier informatie over andere financiële aspecten bij overlijden.

Meer informatie kun je ook vinden op
Wijzer in geldzaken
Rijksoverheid

Landelijk steunpunt rouw

BijlageGrootte
hulplijst bij overlijden27 KB

Uitvaartverzekering

Het is belangrijk om een uitvaartverzekering af te sluiten. Een uitvaartverzekering afsluiten voorkomt dat de nabestaanden later voor de kosten van jouw uitvaart opdraaien.
Er zijn verschillende soorten verzekeringen:

  • Bij een uitkering in kapitaal moeten de nabestaanden zelf alles regelen, al dan niet in samenwerking met een uitvaartondernemer.
  • Bij een uitkering in natura wordt deze zorg bij de nabestaanden uit handen genomen. Ze krijgen een aantal diensten en producten uitgekeerd die in een zogeheten basispakket zijn opgenomen.
  • Er zijn ook mengvormen. 
     

Niet verzekerd
Wanneer je geen uitvaartverzekering hebt zullen de nabestaanden de kosten van jouw uitvaart moeten betalen. En deze kosten kunnen hoog oplopen.

Wanneer je nabestaanden dit niet kunnen betalen, dan zal de gemeente de uitvaart betalen. De uitvaart zal vrij sober zijn en nabestaanden zullen hier niet altijd bij aanwezig kunnen zijn.

Het is dus van belang dat je een passende uitvaartverzekering afsluit!

Banken en verzekeringen

Het is belangrijk dat je nabestaanden bankinstellingen en verzekeraars schriftelijk op de hoogte brengt van het overlijden. Vraag de bank en verzekeraars welke gegevens en documenten zij nodig hebben.

 

Overlijdensuitkering

Als iemand een uitkering heeft en komt te overlijden, kunnen de nabestaanden een overlijdensuitkering krijgen. De nabestaanden ontvangen hiervoor het formulier Aanvraag overlijdensuitkering van het UWV. Nadat het UWV het formulier heeft ontvangen, laten zij de nabestaanden zo snel mogelijk weten of ze een overlijdensuitkering kunnen krijgen.

De langstlevende echtgenoot komt als eerste in aanmerking voor de overlijdensuitkering. Is er geen echtgenoot, dan gaat de uitkering naar minderjarige kinderen. Heeft de overledene ook geen minderjarige kinderen? Dan is de overlijdensuitkering voor degene met wie de overledene samenleefde en voor wie de overledene grotendeels de onderhoudskosten betaalde. Andere nabestaanden krijgen geen overlijdensuitkering.

De overlijdensuitkering is gelijk aan één bruto Ziektewet-, WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong- of WW-maanduitkering. UWV berekent bij overlijden ook meteen het opgebouwde vakantiegeld en keert het uit. Het kan zijn dat de netto-uitkering na het overlijden nog een tijdje is doorbetaald. In dat geval wordt de teveel betaalde uitkering van de overlijdensuitkering afgetrokken.
 

Meer informatie kun je vinden via:
Rijksoverheid

Belasting

Op enig moment moeten de belastingzaken van de overledene worden afgehandeld. Het overlijden van je partner kan ook gevolgen hebben voor de belastingen die je zelf betaalt. Bijvoorbeeld als jij of je partner een voorlopige teruggaaf had.  Bij overlijden gaan de bezittingen naar de erfgenamen. Over de erfenis moet mogelijk successierecht worden betaald.

Als je overleden partner een voorlopige teruggaaf ontving, dan wordt deze automatisch stopgezet. Mogelijk kom je zelf in aanmerking voor een voorlopige teruggaaf. Je moet dan op eigen initiatief aangifte doen.

Als de overledene in het verleden aangifte inkomstenbelasting deed, krijg je na een paar maanden een aangiftebiljet toegestuurd. Wanneer je voor je overleden partner en jezelf samen aangifte wilt doen, dan kan dat ook. Je doet dan aangifte na afloop van het jaar.

De bezittingen van de overledene (de erfenis) gaan over naar zijn erfgenamen. Wanneer je erft, dan moet je hierover mogelijk successierecht betalen. De erfgenamen kunnen apart of samen aangifte doen. Je ontvangt daarvoor een aangiftebiljet.

Als de overledene een huur- of zorgtoeslag ontving, dan wordt deze automatisch stopgezet. Kinderopvangtoeslag moet je zelf stop zetten. Mogelijk kom je zelf in aanmerking voor een toeslag.
 

Meer informatie vind je via:
Belastingdienst