Schulden en schulden voorkomen

Handige websites over dit onderwerp
op een rij:

     www.zelfjeschuldenregelen.nl
     www.bureauwsnp.nl/
     www.nibud.nl

Een handig filmpje over hoe je schulden aan kan pakken is hier te vinden.

Klik op de titel van het onderwerp waar je meer over wilt weten.

Schulden voorkomen

Schulden zijn makkelijker gemaakt dan opgelost. Probeer daarom te voorkomen dat je schulden krijgt. Schulden voorkomen begint bij overzicht en duidelijkheid. Zorg dat je een begroting maakt voor jezelf waarin je weet wat je binnen krijgt aan inkomen en wat eruit gaat aan vaste lasten. Het bedrag wat je dan overhoud kan je gebruiken voor extra uitgaven.
Wil je meer weten hoe je overzicht en duidelijkheid in je papieren krijgt, neem dan een kijkje bij administratie bijhouden.

Voorkom dat je meer uitgeeft in de maand dan je te besteden hebt. Als dit een keer gebeurt kan dit nog niet zoveel kwaad. Probeer dan de maand erna minder uit te geven. Merk je dat je maandelijks teveel uit geeft, ga dan kritisch naar je uitgaven patroon kijken en kijk waarop je kan bezuinigen. Kan je niet bezuinigen en zijn de extra uitgaven echt noodzakelijk dan is het verstandig om ondersteuning te vragen bij je financiën om te voorkomen dat je in de schulden terecht komt. Trek vroegtijdig aan de bel als er telkens betalingsherinneringen binnen komen.

Let op filmpje openen in Crome.

Zelf je schulden oplossen

Wanneer je één of een paar kleine schulden hebt of achterstand hebt bij het betalen van rekeningen, dan kan je zelf (eventueel met ondersteuning van de begeleiding) afspraken maken met de schuldeisers.

Je kunt een betalingsregeling treffen met de schuldeisers.
Om een betalingsregeling te treffen, kun je de volgende stappen nemen:

1) Maak een overzicht van alle schulden
Maak een schuldenoverzicht waarop staat wie de schuldeisers zijn, wat er nog betaald moet worden en wat de eventuele maandelijkse aflossing is. Hieronder vind je een 'voorbeeld schulden overzicht'.

2) Maak een maandbegroting
Een begroting geeft je overzicht van de inkomsten en uitgaven per maand. Als je dit overzicht hebt, weet je hoeveel geld je overhoudt, na het betalen van je vaste lasten. Hieronder vind je een 'voorbeeldformulier maandbegroting'.

3) Bepaal wat per maand afgelost kan worden
Door de begroting wordt duidelijk wat de aflossingscapaciteit is. Als er meerdere schuldeisers zijn dan moet de aflossingscapaciteit verspreid worden onder de verschillende schuldeisers.

Je hebt altijd recht om een bepaald bedrag over te houden om van te leven.  Uitgangspunt is dat je minimaal 90 % van de bijstandsnorm over mag houden. Dit wordt beslagvrije voet genoemd. Er mag niet meer ingehouden worden door deurwaarders dan de beslagvrije voet.

4) Neem contact op met de schuldeisers
Neem (telefonisch) contact op met de schuldeisers, leg de situatie uit en doe een betalingsvoorstel. Vaak zal er gevraagd worden het voorstel op papier te zetten. Een voorbeeldbrief voor een betalingsvoorstel is terug te vinden onder 'voorbeeldbrieven'.

Meer informatie kan je vinden op zelf je schulden regelen.

LET OP: Het is belangrijk om altijd contact te houden met de schuldeiser en alle afspraken en papieren over de schuld (overzichtelijk) bij elkaar te houden.

BijlageGrootte
voorbeeld schulden overzicht.xls30.5 KB
voorbeeld maandbegroting.xls1.43 MB

Professionele hulp bij schulden

De gemeente waarin je woont is verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening. Vraag bij de gemeente na, bij wie je voor schuldhulpverlening terecht kunt.

De schuldhulpverlening zal eerst proberen samen met de schuldeisers tot een oplossing te komen: dit heet het minnelijk traject. Als dit niet mogelijk is, zal er een wettelijk traject moeten worden ingezet.

Minnelijk traject
De schuldhulpverlening in bijvoorbeeld Rotterdam wordt door de Krediet Bank Rotterdam (KBR) uitgevoerd. Sinds 1 januari 2015 is het verplicht om een pré intake te hebben met een medewerker van de Kredietbank bij een Vraagwijzer in de regio . Tijdens de pré intake geeft de medewerker van de Kredietbank uitleg over de werkwijze en wat een minnelijk traject inhoudt. Daarnaast wordt er gekeken naar de situatie van de klant. Wanneer de pré intake positief verlopen is en alle papieren zijn verzameld wordt het ingeleverd bij de Kredietbank.

Vervolgens wordt er een afspraak voor een intake gesprek gemaakt. Hierin wordt je hele financiële situatie bekeken. De medewerker van schuldhulpverlening gaat uitzoeken of een minnelijk traject tot de mogelijkheden behoort. Dit betekent dat in dit geval de KBR afspraken gaat maken met schuldeisers om betalingsregelingen te treffen. Als je niet genoeg middelen hebt om regelingen te betalen of als niet alle schuldeisers akkoord gaan, kan het minnelijke traject niet tot stand komen.

Als het minnelijk traject niet tot stand kan komen, dan krijgt je een zogenoemde beëindigingsbrief. Deze brief moet goed bewaard blijven. In de correspondentie met schuldeisers kan deze brief bijgevoegd worden om aan te tonen dat er een traject loopt voor schuldsanering. Ook krijgt je een aanmeldingsformulier om aanspraak te maken op de wet Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen).

Wsnp
Wsnp staat voor Wet schuldsanering natuurlijke personen.
Bij het Wsnp traject moet je voor de rechter verschijnen om uitleg te geven over het ontstaan van de schulden en hoe je in de toekomst gaat voorkomen dat er weer schulden ontstaan. Je krijgt direct te horen of je wel of niet in aanmerking komt voor de Wsnp. Als je in aanmerking komt gebiedt de rechter alle schuldeisers akkoord te gaan met een regeling om een gedeelte van de schuld kwijt te schelden. Je krijgt dan ook een bewindvoerder voor de Wnsp aangewezen. Het traject duurt meestal 3 jaar. 3 jaar lang gaat alle post naar de bewindvoerder en leef je 90% van het minimum inkomen. Na deze 3 jaar moet je nog een keer naar de rechter waar je een zogenoemde “schone lei” krijgt.

Als je niet in aanmerking komt voor de Wsnp zal je failliet worden verklaard. Dit betekent dat de schulden blijven bestaan, zo lang deze nog niet zijn afbetaald. Je krijgt een curator toegewezen. De curator heeft het beheer en de beschikking van het vermogen van jou.

De folder ‘Schulden oplossen met de WSNP' geeft meer informatie over de Wsnp.(Zie hieronder)

Op de website van wsnp is informatie te vinden over de Wsnp. Je kunt hier ook de bovenstaande folders en de folder 'Wsnp, wat wijzigt er’ downloaden.

Let op filmpje opent alleen in Crome.

BijlageGrootte
Folder Schulden oplossen met de WSNP.pdf277.52 KB

Incassobureau

Als je je rekeningen niet betaalt, komen er vaak extra kosten bij. Dit komt omdat de schuldeiser (dat is het bedrijf waar je aan moet betalen) extra kosten maakt om jouw geld te kunnen krijgen. De schuldeiser stuurt extra brieven naar jou toe of vraagt aan een incassobureau of zij het geld bij jou willen halen. Als je dan nog steeds niet betaalt, kan zelfs de deurwaarder ingeschakeld worden.

Een aanmaning van het incassobureau
De aanmaning betalen is je allerlaatste kans om een dure procedure bij de rechter en daarmee nog hogere kosten te voorkomen. Het is echt aan te raden om nu te betalen om het niet tot een dure procedure laten aankomen. Kun je echt niet betalen, neem dan contact op met het incassobureau. Het incassobureau zal een onderzoek doen naar je financiële positie. Afhankelijk van de uitkomst kun je al dan niet een betalingsafspraak maken.

Een regeling met het incassobureau
Bel het bureau op of schrijf een aangetekende brief, leg je probleem uit en vraag naar een oplossing. Het incassobureau beslist hier trouwens niet zelf over. Je schuldeiser, de leverancier dus, is de opdrachtgever van het incassobureau dus die beslist. Maar het doel is natuurlijk dat je uiteindelijk betaalt. Als dat bijvoorbeeld wel lukt als je in termijnen mag betalen zal men daar vaak wel mee akkoord gaan. Neem dus in ieder geval wel contact op, want zomaar niet betalen kan hele vervelende en dure gevolgen hebben.

Gevolgen van een deel betalen
Als je maar een deel betaalt, krijgt je van het incassobureau een aanmaning om de rest van het bedrag te voldoen. Er zijn namelijk extra kosten gemaakt om je te laten betalen. Het gehele bedrag dat op de aanmaning staat dient dan ook door je te worden betaald. Doe je dat niet dan gebeurt hetzelfde als wanneer je helemaal niet betaalt.

Gevolgen van niet betalen
Als je helemaal niet betaalt kan je leverancier via een deurwaarder naar de rechter stappen. Als zij een dergelijke procedure winnen dan draait je op voor de kosten van de procedure. Die kosten kunnen behoorlijk oplopen. Als de rechter beslist dat je moet betalen en je betaalt dan nog niet dan kan dat leiden tot een beslaglegging op je inkomen, je inventaris of eigen huis. Uiteindelijk kun je zelfs uit je woning gezet worden. Alle kosten van de beslaglegging en zelfs die van de huisuitzetting (alles bij elkaar ongeveer 1.500 euro) moet je ook betalen.

Hoogte incassokosten en bezwaar
Wil je weten hoeveel incassokosten er in rekening gebracht mogen worden?
Ga dan naar de site van Consuwijzer, hier vind je informatie over wat je kunt doen als je het niet eens bent met de hoogte van de incassokosten.

Let op filmpje opent alleen in Chrome.
 

Beslag op uw inkomsten

Je hebt recht op een minimumbedrag waarmee je in je eerste levensonderhoud kunt voorzien. Op dit deel van je inkomen (de ‘beslagvrije voet’) mag de deurwaarder geen beslag leggen. Zorg er daarom voor dat de deurwaarder deze beslagvrije voet niet te laag vaststelt.

1. Geef alle gegevens die de deurwaarder vraagt voor de berekening van uw beslagvrije voet. Anders is de kans groot dat hij deze te laag vaststelt en te veel geld in beslag neemt.

2. Een proefberekening van je beslagvrije voet kun je maken op kbvg.nl of met de smartphone-app JWGD.

3. Als je advies of hulp nodig heeft, ga dan naar de Sociaal Raadslieden, het Juridisch Loket of de schuldhulpverlening.

4. Controleer of de deurwaarder de beslagvrije voet correct en met de juiste gegevens heeft berekend.

5. Denk je dat de berekening niet klopt? Vraag dan om correctie van de beslagvrije voet met terugwerkende kracht. Verstrek eventuele ontbrekende gegevens snel zodat aanpassing mogelijk is.

6. Verandert er iets in je persoonlijke situatie? Dat kan gevolgen hebben voor je beslagvrije voet. Geef wijzigingen in bijvoorbeeld je inkomen, gezinssamenstelling en huur- of zorgtoeslag daarom meteen door aan de deurwaarder.

7. Verdere informatie over de beslagvrije voet vindt je op schuldinfo.nl.