Inkomen

Je kunt recht hebben op studiefinanciering als je naar school gaat, salaris als je werkt, AOW als je gepensioneerd bent of een uitkering wanneer je geen werk of scholing hebt. Een uitkering krijg je bijvoorbeeld van het UWV (bijvoorbeeld Wajong) of van de sociale dienst (een bijstandsuitkering). Een uitkering krijg je niet zo maar, hier zijn voorwaarden aan verbonden.

Per 1 januari 2015 valt de Wet Werk en Bijstand(WWB), Wet sociale Werkvoorziening (WsW) en voor een groot deel de Wajong onder de Particiaptiewet. Op de site van de rijksoverheid is hier meer informatie over te vinden.

Hieronder vind je meer uitleg over verschillende inkomens.