aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Als je, zonder opzet iets kapot maakt van een ander, dan kan deze verzekering de kosten hiervoor vergoeden.

Aan verzekeringen zijn voorwaarden verbonden. Zorg ervoor dat je, voordat je een verzekering afsluit, weet wat deze voorwaarden zijn!

Woon je binnen een woonvoorziening van Pameijer? Dan ben je automatisch verzekerd en hoef je niet zelf een AVP af te sluiten.

Bewaar hier:

  • polis
  • polisvoorwaarden
  • enzovoorts