Abonnementen en contributies

Bewaar hier:

  • betaalde rekeningen van abonnementen van tijdschriften
  • contributies aan bijvoorbeeld goede doelen of sportclubs
  • enzovoorts

Tip:
Schrijf bij je abonnement:

  • wanneer het abonnement verloopt
  • per wanneer het abonnement kan of moet worden opgezegd.

Handig:
Er zijn standaard opzegbrieven, via consuwijzer  vind je een opzet hiervoor. Ook kan je via bijvoorbeeld james4you  een brief genereren door je gegevens in te vullen, daarna rolt de opzegbrief eruit.