Abonnementen en contributies

Bewaar hier:

  • betaalde rekeningen van abonnementen van tijdschriften
  • contributies aan bijvoorbeeld goede doelen of sportclubs
  • enzovoorts

Tip:
Schrijf bij je abonnement:

  • wanneer het abonnement verloopt
  • per wanneer het abonnement kan of moet worden opgezegd.

Handig:
Er zijn standaard opzegbrieven, via bijvoorbeeld consuwijzer  vind je een opzet hiervoor.