Andere verzekeringen

Aan verzekeringen zijn voorwaarden verbonden. Zorg ervoor dat je, voordat je een verzekering afsluit, weet wat deze voorwaarden zijn!

Bewaar achter dit tabblad de laatste polissen en de polisvoorwaarden van verzekeringen die hier verder nog niet aan bod zijn gekomen.

Als je veel verzekeringen hebt, is het handig om van elke verzekering een apart tabblad te maken.