Bankrekeningen, spaarrekeningen en beleggingen

Bewaar hier:

  • algemene voorwaarden van de bank
  • lijstje met bankrekeningnummers, bankpasnummers, naam van de bank en het telefoonnummer van de bank
  • contracten en voorwaarden van spaarrekeningen
  • enzovoorts

Bewaar hier NIET de pincodes.

Afschriften van de bank bewaar je in aparte mapjes. In veel gevallen is dat ook digitaal.