Belasting

 Bewaar hier:

  • je BSN
  • rekeningen van aftrekbare kosten
  • jaaropgaven
  • overzichten van je betaal- en spaarrekeningen
  • kopieën van de aangifte Inkomensbelasting
  • aanslagen van de Inkomstenbelasting
  • enzovoorts