Gemeentelijke heffingen en waterschap

Bewaar hier de papieren en aanslagen:

  • onroerende zaakbelasting
  • rioolrecht
  • waterschapsheffingen
  • hondenbelasting
  • enzovoorts

Mogelijk kan je kwijtschelding krijgen voor de gemeentelijke heffingen en waterschapsbelasting. Meer informatie kun je opvragen bij de gemeente waarin je woont.