Identiteitsbewijzen

 Bewaar hier:

  • de nummers van je identiteitskaart of je paspoort
  • de nummers van je rijbewijs
  • enzovoorts

Tip:
Schrijf op tot wanneer je identiteitsbewijs geldig is.
Je kunt ook hier kopietjes van de identiteitsbewijzen te bewaren.