Lopende zaken

Hier kan worden bijgehouden:

  • welke instanties er gebeld moeten worden
  • welke rekeningen er nog moeten worden betaald
  • welke andere administratieve zaken nog gedaan moeten worden.

Het is verstandig om 1 x per week de administratie te doen. Zie hoe krijg je overzicht wat hier allemaal onder valt. Als je dit 1 x per week doet, loopt het niet op en blijft het overzichtelijk.