Telefoon, internet en TV

Bewaar hier:
  • contracten
  • abonnementen
  • algemene voorwaarden
  • (betaalde) rekeningen van het afgelopen jaar
  • enzovoorts