AOW

De Algemene Ouderdomswet (AOW) regelt een ouderdomspensioen op minimumniveau voor de Nederlandse bevolking. De AOW-leeftijd gaat stapsgewijs omhoog. Je ontvangt je 1e AOW-uitkering op de dag dat je de AOW-leeftijd bereikt. Als je een andere uitkering hebt, stopt deze 1 dag eerder. Je kan je AOW leeftijd zelf berekenen om te zien wanneer deze ingaat. 

Je ontvangt ongeveer 5 maanden voor je de AOW-leeftijd bereikt een brief van de Sociale Verzekeringsbank over je AOW-pensioen in je digitale berichtenbox van de overheid. Met de informatie in die brief kun je je AOW-pensioen aanvragen. Dit kunt je doen via internet met je Digid code. Houd bij uw aanvraag het volgende bij de hand:

  • je IBAN rekeningnummer
  • als je buiten Nederland hebt gewerkt: ingescande bewijsstukken van werken buiten Nederland, en/of een buitenlands overzicht van verzekerde perioden.

Je woonsituatie bepaalt hoeveel AOW-pensioen je krijgt.
Via de SVB vind je de bedragen van de AOW in verschillende situaties.

Meer informatie over de AOW en een handig filmpje hoe je digitaal de AOW aanvraagt vind je op de site van de SVB.