Pensioenopbouw bij WW / WAO / WIA

Met een WW-uitkering bouw je geen pensioen op.

De pensioenopbouw van WAO'ers en WIA'ers is niet met een wet geregeld. Ieder pensioenfonds bepaalt zelf of je pensioen blijft opbouwen tijdens je WIA- of WAO-uitkering. Bij de meeste pensioenfondsen loopt de pensioenopbouw in elk geval door als u volledig arbeidsongeschikt bent. Ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan kan het zijn dat de pensioenopbouw stopt. Vraag bij je pensioenfonds hoe het zit. Voor het deel dat je nog in loondienst werkt, bouw je natuurlijk wel pensioen op.

Belangrijk om te weten: bij veel pensioenfondsen moet jezelf melden dat je een uitkering krijgt, anders stopt je pensioenopbouw. Geef het ook door als je arbeidsongeschiktheidspercentage verandert. Informeer bij je pensioenfonds aan welke regels je je moet houden.

Werk je in een aangepaste functie met een lager loon en bouw je daardoor ook een lager pensioen op? Sommige pensioenfondsen zijn bereid om je pensioenopbouw te houden zoals die was. Informeer hiernaar bij je pensioenfonds.

Over je AOW hoef je je in ieder geval geen zorgen te maken: zolang je in Nederland woont, bouw je AOW-pensioen op.

Meer informatie over pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid via de site van de rijksoverheid.