Werken na je AOW leeftijd

Als je na je pensioen wilt doorwerken, moet je mogelijk een nieuw arbeidscontract afsluiten. Je bent bovendien niet meer verzekerd tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Wordt je als AOW-gerechtigde ziek? Dan moet de werkgever je loon maximaal 13 weken doorbetalen. Dit was 2 jaar. Ook kan de werkgever tijdens de eerste 13 weken van je ziekte niet ontslaan. Als je minder dan 13 weken of helemaal geen recht op loondoorbetaling bij ziekte hebt, dan heb je recht op een Ziektewet-uitkering van maximaal 13 weken.

Het is dus belangrijk om je goed te (laten) informeren als je wilt doorwerken!
Je ontvangt daarentegen wel een wettelijk ouderdomspensioen (AOW) en eventueel een ouderdomspensioen van je werkgever.

Meer informatie over o.a. je rechten, je arbeidscontract en waar je wel of niet meer voor verzekerd bent, kun je via de site van de Rijksoverheid terugvinden.