Eigen bijdrage

Wanneer je ondersteuning krijgt van Pameijer, moet je een eigen bijdrage betalen.  Dit betaal je niet aan Pameijer, maar aan het CAK (Centraal Adminstratie Kantoor), dus aan de overheid.

Woon je in een huis van Pameijer?
Dan betaal je de eigen bijdrage Zorg vanuit WLZ.

Woon je in je eigen huis en krijg je ondersteuning of zorg thuis of heb je dagbesteding bij Pameijer?
Dan betaal je de eigen bijdrage ondersteuning vanuit de WMO