Aanpassen eigen bijdrage

Aanpassing eigen bijdrage
Wanneer je inkomen in het huidige jaar veel lager is dan twee jaar terug dan kan er onder bepaalde voorwaarden een aanpassing van de eigen bijdrage gevraagd worden. Dit betekent dat het CAK níet het inkomen van 2 jaar terug gebruikt, maar het inkomen van dit jaar. LET OP: Als bij een aanpassing achteraf blijkt dat het inkomen toch hoger was, dan wordt de eigen bijdrage wéér aangepast en zal je alsnog bij moeten betalen.

Wat zijn de voorwaarden voor een aanpassing van de  lage eigen bijdrage WLZ
Is je inkomen en/of vermogen sinds 2 jaar (veel) lager geworden? Dan kun je om een aanpassing van je eigen bijdrage vragen. CAK berekent de eigen bijdrage voor 2019 dan opnieuw met je verwachte inkomen (en vermogen) over 2019. Hiervoor moet je wel aan de voorwaarde voor een aanpassing voldoen. Zo moet je bijdrage plichtige inkomen in 2019 minstens € 2.600,- lager zijn dan in 2017. Neem hiervoor je totale verwachte bruto jaarinkomen voor 2019 inclusief vakantiegeld – bijdrage plichtige inkomen over 2017 (staat op de beschikking) wanneer het verschil minimaal € 2600 is kan de bijdrage aangepast worden.
Meer informatie en de aanvraag formulieren vind je op de site van het CAK.

Wat zijn de voorwaarden voor een aanpassing van de hoge eigen bijdrage WLZ
Wanneer je minder overhoudt , na het betalen van de eigen bijdrage en de standaardpremie voor je zorgverzekering dan de zak- en kleedgeldgrens, dan kan de eigen bijdrage aangepast worden.

De zak- en kleedgeldgrens voor 2019 is € 324,72 voor alleenstaanden en € 505,09 voor gehuwden. Dit bedrag is inclusief vakantiegeld en zorgtoeslag.
Je berekend dit door de volgende stappen:
1) Neem het totale verwachte netto jaarinkomen, inclusief vakantiegeld. Deel dit bedrag door 12.
2) Trek van dit bedrag € 134,08 af. Dit is de vastgestelde standaardpremie voor de zorgverzekering.
3) Tel het bedrag dat je per maand aan zorgtoeslag ontvangt bij dit bedrag op.
4) Trek je huidige eigen bijdrage per maand van dit bedrag af.
5) Is de uitkomst lager dan de zak- en kleedgeldgrens? Dan past het CAK de eigen bijdrage aan.
Wanneer je vermogen hebt gelden andere regels, lees deze goed door.

Eigen bijdrage WMO verlagen
De eigen bijdrage voor WMO is vastgesteld op €17,50 per 4 weken. Is iemand door schulden of zorgmijding niet in staat dit bedrag te betalen. Kunnen onder bepaalde voorwaarden de eigen bijdrage op €0,- gezet worden. Neem hiervoor contact op met de gemeente. 

Je kunt de formulieren hiervoor downloaden via het CAK.