Eigen Bijdrage CAK voor jongeren 18 tot en met 20 jaar

Ben je 18 jaar of ouder en woon je in een WLZ instelling?
Dan moet je een eigen bijdrage  Zorg vanuit WLZ betalen. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage.

Normaal gesproken gebruikt het CAK voor de berekening van de eigen bijdrage het inkomen van 2 jaar terug.
Bij 18 tot 21 jarige gaat het net iets anders:
Ben je 18 of 19 jaar dan neemt het CAK je huidige inkomen.
Ben je 20 jaar dan neemt het CAK het inkomen van het vorige jaar.

Ben je jonger dan 21 en heb je vermogen in Box 3?
De Belastingdienst geeft aan het CAK na afloop van het jaar het definitieve verzamelinkomen door. De eigen bijdrage kan hierdoor achteraf nog veranderen. Wil je dit voorkomen, neem dan contact op met het CAK.

Eigen bijdrage en studiefinanciering
Heb je alleen studiefinanciering als inkomen? Dan zal je eigen bijdrage op € 0,- gesteld worden. Is dat niet het geval, dan kun je online een formulier op de website van het CAK invullen of downloaden voor het aanvragen van een aanpassing. Voeg bij deze herziening de beschikking van de studiefinanciering toe.
Heb je naast je studiefinanciering andere inkomsten? Dan zullen deze inkomsten ook gebruikt worden voor het berekenen van de eigen bijdrage.