Eigen bijdrage ondersteuning vanuit de WMO

De eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de WMO wordt per 4 weken betaald. Vanaf 2019 betaald iedereen maximaal € 17,50 per periode van 4 weken. Er wordt niet meer gekeken naar het inkomen of vermogen. 

Per periode betaal je niet meer dan de maximale periode bijdrage, ongeacht het aantal uur begeleiding. 

Ontvang je minder ondersteuning of hulp, dan kan de eigen bijdrage lager uitvallen. Dat hangt af van de kosten van de hulp of ondersteuning die je hebt ontvangen. Deze kosten staan op de factuur.

•Zijn de kosten van de hulp of ondersteuning hoger dan uw maximale periodebijdrage? Dan betaalt u de maximale periodebijdrage.
•Zijn de kosten van de hulp of ondersteuning lager dan uw maximale periodebijdrage? Dan betaalt u alleen de kosten van de zorg.

Partner en nog niet de AOW leeftijd bereikt
Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.

Bereikt u in de loop van het jaar allebei de AOW-leeftijd? Dan wordt uw eigen bijdrage maximaal € 17,50 per 4 weken.

LET OP: Het kan lang duren (vaak maanden) voordat het CAK de eerste rekening stuurt. Toch moet vanaf de eerste dag een eigen bijdrage betalen. Daarom is het raadzaam om vanaf de eerste dag geld opzij te leggen, zodat je later niet in de problemen komt.

Zorg vanuit de WLZ én ondersteuning vanuit de WMO?

Je hoeft maar 1 eigen bijdrage te betalen!
Stel je woont bij Pameijer in een (beschermende) woonvorm en je krijgt daarnaast thuiszorg vanuit de WMO. Je hoeft dan alleen de eigen bijdrage Zorg vanuit de WLZ te betalen. 

Meer informatie kun je krijgen via de www.hetcak.nl.