Eigen Bijdrage Zorg vanuit WLZ

Eigen bijdrage Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Onder de WLZ valt:
-          Intramurale opname: verblijf in stelling
-          PGB: budget om zelf de zorg in te kopen
-          Volledig pakket thuis (Vpt)
-          Modulair pakket thuis (Mpt)
-          Voor beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), geldt dezelfde eigen bijdrage als voor de Wlz.

Wanneer je hiervan gebruik maakt moet je een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage wordt betaald aan het CAK.

Wanneer begin je met betalen van een eigen bijdrage
Er zijn 4 mogelijkheden:
- Vanaf de dag waarop je de sleutel van de woning in de instelling krijgt. Of vanaf de dag dat je wordt opgenomen.
- Vanaf de startdatum van je persoonsgebonden budget (pgb), de zorg uit  modulair pakket thuis of volledig pakket thuis.
- Wacht je in het ziekenhuis op een plek in een zorginstelling? Dan betaal je vanaf de datum van de indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) al een eigen bijdrage.
- Ontvang je thuis zorg, terwijl je wacht op een plek in een zorginstelling? Dan betaal je vanaf de datum van de indicatie van het CIZ een eigen bijdrage voor 
overbruggingszorg. U betaalt pas de eigen bijdrage voor verblijf vanaf de dag dat er plek is in de zorginstelling.

Lage of hoge eigen bijdrage 
Je betaalt in het algemeen het eerste half jaar de LAGE eigen bijdrage en daarna de HOGE eigen bijdrage. Als je hiervoor ook al in een (beschermende) woonvorm woonde en daar de hoge eigen bijdrage betaalde, dan blijf je bij Pameijer ook de hoge eigen bijdrage betalen.
Er zijn een aantal redenen waarom je na het eerste halfjaar de lage eigen bijdrage mag blijven betalen. Bijvoorbeeld wanneer iemand een kind onderhoudt, waarvoor kinderbijslag ontvangen wordt of dat zelf studiefinanciering ontvangt, dan mag diegene na 6 maanden de lage eigen bijdrage blijven betalen.
Meer informatie via de site van 
het CAK. 

Welke gegevens gebruikt het CAK voor de berekening van de eigen bijdrage?
Het CAK kijkt naar de samenstelling van het huishouden en de indicatie die je hebt. Daarnaast gebruikt het CAK de inkomensgegevens en de vermogensgegevens van 2 jaar terug, die zij opvragen bij de Belastingdienst. Dus voor de eigen bijdrage van 2018 vraagt het CAK de inkomensgegevens én de vermogensgegevens van 2016 bij de Belastingdienst op. Is je inkomen nu een stuk lager dan in 2016 lees dan of je in aanmerking komt om de eigen bijdrage aan te laten passen.

Hoogte eigen bijdrage zorg vanuit de WLZ
Voor 2018 geldt:
1- Lage eigen bijdrage van minimaal € 161,80 en maximaal € 850,- per maand.
2- Hoge eigen bijdrage van maximaal € 2.332,60 per maand.

LET OP: De lage eigen bijdrage kan hoger zijn dan de hoge eigen bijdrage! Dit komt omdat de lage eigen bijdrage een minimum bedrag kent .

LET OP: Het kan lang duren (vaak maanden) voordat het CAK de eerste rekening stuurt. Toch moet je vanaf de eerste dag dat je bij Pameijer woont een eigen bijdrage betalen. Het is daarom raadzaam om vanaf de eerste dag geld opzij te leggen zodat je later niet in de problemen komt.

Niet heel je inkomen gaat op aan de eigen bijdrage. Je mag altijd minimaal de zak- en kleedgeldgrens overhouden. Dit is voor 2018:
- voor alleenstaanden € 314,13 per maand;
- voor (echt)paren € 488,61 per maand overhouden.
Dit is inclusief vakantiegeld en zorgtoeslag. De basiszorgverzekering moet hiervan al betaald zijn.

Op de site van het CAK kun je zelf een proefberekening maken van de eigen bijdrage die je moet gaan betalen.

Zorg vanuit WLZ en een bijstandsuitkering 
Als je een persoonlijke toelage (zak- en kleedgeldregeling) hebt via de bijstand of je inkomen is niet hoger dan €350,17 per maand voor alleenstaande en €569,- voor gehuwden, dan kan de hoge eigen bijdrage op € 0 gezet worden. De lage eigen bijdrage kan niet op € 0 gezet worden, maar kan wel ‘afgeboekt’ worden door het CAK. Je moet hiervoor de beschikking van de persoonlijke toelage (zak- en kleedgeldregeling) van de bijstand naar het CAK sturen met het verzoek de lage eigen bijdrage om te zetten naar Geen Eigen Bijdrage.

LET OP: De hoge eigen bijdrage op € 0 laten zetten, kan alleen maar als je het hele jaar een persoonlijke toelage (zak- en kleedgeldregeling) hebt ontvangen!Voor meer informatie over je eigen bijdrage en persoonlijke toelage (zak- en kleedgeldregeling).

Terugkeer naar zelfstandig wonen
(voorheen terugkeer naar de maatschappij)

Als je in een (beschermende) woonvorm woont en weer zelfstandig gaat wonen, kan de hoge eigen bijdrage voor maximaal het laatste half jaar dat je in de (beschermende) woonvorm woont omgezet worden in een lage eigen bijdrage. De begeleiding moet hiervoor contact opnemen met de afdeling Clientenadministratie. Zij sturen dan de juiste gegevens door.

LET OP: Wanneer je een zak- en kleedgeldregeling via de bijstand hebt, mag er GEEN ‘terugkeer naar de maatschappij’ aangevraagd worden. Met een persoonlijke toelage (zak- en kleedgeldregeling) staat de hoge eigen bijdrage op € 0. Met de aanvraag van Terugkeer naar de Maatschappij, wordt de lage eigen bijdrage in rekening gebracht en hier zit een minimum bedrag aan.

Eigen bijdrage Zorg vanuit WLZ én eigen bijdrage ondersteuning vanuit WMO?
Woon je in een (beschermende) woonvorm en betaal je een eigen bijdrage Zorg vanuit WLZ?
En krijg je ook thuiszorg of maak je gebruik van de WMO en betaal je daarvoor ook een eigen bijdrage ondersteuning vanuit WMO?
Neem dan contact op met het CAK.
Want je hoeft maar 1 keer een eigen bijdrage betalen. Dus als je al een eigen bijdrage Zorg vanuit WLZ betaalt, hoef je niet ook nog de eigen bijdrage ondersteuning vanuit WMO te betalen. Het CAK regelt dit (meestal) niet automatisch. Je moet dit dus zelf doorgeven. 
Je kunt het CAK bereiken via telefoonnummer 0800-1925.
Meer informatie hierover vind je ook op de website van 
het CAK.
 

Meer informatie
Meer informatie over de eigen bijdrage Zorg vanuit WLZ kun je terugvinden op www.hetcak.nl.