Consumentenfraude

Wat is consumentenfraude? 
Agressieve werving van nieuwe klanten en misleidende reclame zijn vormen van consumentenfraude. Je kan dit herkennen als bedrijven zomaar aankloppen en je proberen iets te verkopen. Ga hier nooit direct op in, maar controleer altijd of het bijvoorbeeld klopt dat je verzekeringsmaatschappij wordt overgenomen door een andere.
Of dat de prijs die vermeld staat ook echt klopt of dat er nog bijkomende kosten bij komen. Bijvoorbeeld bij vakanties komen vaak nog extra kosten erbij, deze moeten tegenwoordig vermeld worden.

Andere vormen van consumentenfraude zijn;

  • misleidende reclame
  • ten onrechte een keurmerk voeren
  • weglaten van belangrijke kenmerken van het product
  • een product als gratis aanprijzen terwijl er toch kosten aan verbonden zijn

Via ConsuWijzer kan je terecht met klachten over producten of diensten en vragen over de rechten als consument.