Participatiewet: Bijstand

Als je jonger bent dan 27 jaar krijg je niet meteen bijstand vanuit de Participatiewet. Je kunt je wel aanmelden voor een bijstandsuitkering. Vanaf de datum van aanmelding gaat een termijn van 4 weken lopen. Binnen die 4 weken moet je proberen een door de Rijksoverheid betaalde opleiding en/of werk te vinden. Tijdens deze ‘verkenningsfase’ krijg je geen bijstand.
Als je na die 4 weken kunt aantonen dat er geen werk is en dat je geen opleiding kunt volgen, krijg je mogelijk een bijstandsuitkering. De gemeente beslist daarover.

Persoonlijke toelage (Zak- en kleedgeldregeling)
Wanneer je in een woonvorm woont ontvang je niet de volledige bijstandsuitkering. Je ontvang dan de persoonlijke toelage (zak- en kleedgeld) De hoogte van dit bedrag is €308,48 (zonder vakantiegeld) voor 21 jaar en ouder.

Wanneer je de zak- en kleedgeldregeling ontvangt betaal je geen eigen bijdrage voor het CAK. Van de €308,48 die je ontvangt moet je je zorgverzekering betalen en eventuele andere vaste lasten zoals abonnementen.

Op het moment dat je verhuisd naar een woonvorm en je een volledige bijstandsuitkering ontvangt is het belangrijk om zo snel mogelijk je bijstandsuitkering om te laten zetten naar een zak- en kleedgeldregeling. Doe je dit niet, of doe je dit te laat, dan pleeg je fraude, en dit kan vervelende gevolgen hebben.

Kostendelersnorm
Wanneer je samen met iemand, die ouder dan 21 is, in een huis woont, wordt je uitkering verlaagd. Dit wordt de kostendelersnorm genoemd. 

Verhuizen naar andere gemeente
Wanneer je een bijstandsuitkering hebt en je gaat verhuizen naar een andere gemeente dan moet je de uitkering opnieuw aanvragen in de nieuwe gemeente. Het kan hierdoor gebeuren dat je even geen inkomen hebt.