Studiefinanciering

Studiefinanciering is voor de Belastingdienst geen inkomen. Je hoeft er dus geen belasting over te betalen.
Soms wordt studiefinanciering wel als inkomen gezien bijvoorbeeld bij de aanvraag van een bijstandsuitkering.
Als je met je 18e jaar een opleiding volgt kan je bij DUO
studiefinanciering MBO,
studiefinanciering HBO en Universiteit,
tegemoetkoming scholieren of een
tegemoetkoming deeltijders aanvragen.
Woon je in een WLZ voorziening, bijvoorbeeld in een woonvorm bij Pameijer, en volg je een MBO, HBO of Universitaire opleiding? Dan kan je een uitwonende beurs aanvragen.

MBO opleidingen
Vanaf 2017 is het ook voor mbo'ers onder de 18 mogelijk om een reisproduct te krijgen.

Volg je een opleiding op niveau 1 of 2 dan is de basisbeurs, studentenreisproduct en eventuele aanvullende beurs altijd een gift.
Doe je een opleiding op niveau 3 of 4? Dan worden de basisbeurs, studentenreisproduct en aanvullende beurs pas een gift als je je diploma binnen 10 jaar behaalt, gerekend vanaf je 1e maand studiefinanciering. Dit noemen we ook wel 'prestatiebeurs'. Behaal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen: je basisbeurs, je aanvullende beurs en je studentenreisproduct. Alleen de aanvullende beurs over je eerste 12 maanden met studiefinanciering mag je altijd houden.

Leenstelsel HBO
Wanneer je een studie volgt op HBO niveau of hoger kan je gebruik maken van studiefinanciering. Het is dan mogelijk om een bedrag te lenen bij het DUO in de vorm van een collegekrediet. Dit bedrag moet je altijd terug betalen. Studenten waarvan ouders niet voldoende geld hebben om de student te ondersteunen tijdens de studie hebben recht op een aanvullende beurs. Als je binnen 10 jaar je diploma behaalt hoeft de aanvullende beurs en studentenreisproduct niet terug betaalt te worden.
De bijverdiengrens is vanaf 1 september 2015 afgeschaft. 

Wanneer iemand door medische omstandigheden vertraging oploopt tijdens de studie, heeft deze persoon recht op een jaar extra studiefinanciering. Ook kan er een deel van de lening kwijtgescholden worden.  

Meer informatie over studiefinanciering vind je op de site van Duo.

Geldwijzer studeren
Als je gaat studeren, krijg je met veel nieuwe inkomsten en uitgaven te maken: geld van DUO, lesgeld of collegegeld, studieboeken. En misschien ga je op kamers of neem je een bijbaantje. In de Geldwijzer van Nibud vind je antwoord op deze vragen:

  • Hoeveel kost het studentenleven je eigenlijk per maand?
  • Wat houdt het nieuwe studiefinancieringsstelsel in?
  • Waar moet je op letten als je kiest voor een DUO-lening?
  • Welke inkomsten verwacht je?
  • Waar moet je aan denken als je op kamers gaat?
  • Hoe zorg je dat je een leuk studentenleven kunt betalen en betaalbaar houdt?
    En nog veel meer!