Wajong

Je hebt vanaf 1 januari 2015 recht op een Wajong uitkering wanneer er door ziekte of handicap op jonge leeftijd geen duurzaam arbeidsvermogen is. Makkelijk gezegd betekent dit dat je alleen een Wajong krijgt wanneer je :
- geen taak kan verrichten.
- niet minimaal 4 uur per dag kan werken.
- niet over algemene werknemersvaardigheden beschikken
- niet een uur aaneengesloten kan werken.

 Wajong/Participatiewet en studiefinanciering
Heb je een Wajong uitkering van voor 1 januari 2010?
Dan kun je naast de Wajong-uitkering gewoon studiefinanciering krijgen. De studiefinanciering heeft geen gevolgen voor de hoogte van de Wajong-uitkering. Let er wel op dat de studiefinanciering omlaag kan gaan als je daarnaast inkomsten hebt, bijvoorbeeld omdat je bijverdient. Ook de Wajong-uitkering geldt als bijverdienste.

Heb je een Wajong uitkering van na 1 januari 2010?
En heb je recht op studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren? Of hebben je ouders nog recht op kinderbijslag voor je tijdens je opleiding. Dan is de Wajong-uitkering 25% van het minimumloon.  Er is 1 situatie waarin de uitkering hoger kan zijn dan maximaal 25% van het minimum(jeugd)loon: je hebt langere tijd hulp en verzorging nodig van anderen. Bijvoorbeeld bij het wassen of aankleden. UWV beoordeelt dit. Hoe hoog uw uitkering precies wordt, staat in de beslissing. Let op dit geld tot 2018.

Wajong en werk
Als je naast je Wajonguitkering gaat werken dan moet je dit doorgeven aan het UWV. Het UWV vult je inkomen aan tot minimaal 75% van het minimumloon. Maar je totale inkomen kan nog verder omhoog. Meestal geldt: hoe meer jezelf verdient, hoe meer je in totaal overhoudt. De uitkering kan je inkomen maximaal aanvullen tot 100% van het minimumloon.
Op www.uwv.nl/wajong staat een rekenhulp. Daarmee kun je uitrekenen wat er met je Wajong-uitkering gebeurt als je gaat werken of meer gaat verdienen.

Voor jongeren die al een Wajong hebben aangevraagd (na 2010) en recht hebben op Wajong geldt dat ze worden begeleid bij re-integratie. Deze groep krijgt tussen 1 jan 2015 en 1 januari 2018 een brief om de beoordeling te bevestigen. Het UWV gaat alle dossiers opnieuw bekijken. Vind het UWV dat je (gedeeltelijk) kan werken, maar wordt er geen werk uitgevoerd, dan wordt de hoogte van de uitkering vanaf 2018 lager; nl 70% van het minimumloon, dit was 75%. Als er niet gewerkt kan worden dan blijft de hoogte 75% van het minimumloon.
Degene die een Wajong hebben aangevraagd voor 2010 houden hun uitkering wanneer ze blijven voldoen aan de voorwaarden van die Wajong.