Belasting

Op enig moment moeten de belastingzaken van de overledene worden afgehandeld. Het overlijden van je partner kan ook gevolgen hebben voor de belastingen die je zelf betaalt. Bijvoorbeeld als jij of je partner een voorlopige teruggaaf had.  Bij overlijden gaan de bezittingen naar de erfgenamen. Over de erfenis moet mogelijk successierecht worden betaald.

Als je overleden partner een voorlopige teruggaaf ontving, dan wordt deze automatisch stopgezet. Mogelijk kom je zelf in aanmerking voor een voorlopige teruggaaf. Je moet dan op eigen initiatief aangifte doen.

Als de overledene in het verleden aangifte inkomstenbelasting deed, krijg je na een paar maanden een aangiftebiljet toegestuurd. Wanneer je voor je overleden partner en jezelf samen aangifte wilt doen, dan kan dat ook. Je doet dan aangifte na afloop van het jaar.

De bezittingen van de overledene (de erfenis) gaan over naar zijn erfgenamen. Wanneer je erft, dan moet je hierover mogelijk successierecht betalen. De erfgenamen kunnen apart of samen aangifte doen. Je ontvangt daarvoor een aangiftebiljet.

Als de overledene een huur- of zorgtoeslag ontving, dan wordt deze automatisch stopgezet. Kinderopvangtoeslag moet je zelf stop zetten. Mogelijk kom je zelf in aanmerking voor een toeslag.
 

Meer informatie vind je via:
Belastingdienst