Overlijdensuitkering

Als iemand een uitkering heeft en komt te overlijden, kunnen de nabestaanden een overlijdensuitkering krijgen. De nabestaanden ontvangen hiervoor het formulier Aanvraag overlijdensuitkering van het UWV. Nadat het UWV het formulier heeft ontvangen, laten zij de nabestaanden zo snel mogelijk weten of ze een overlijdensuitkering kunnen krijgen.

De langstlevende echtgenoot komt als eerste in aanmerking voor de overlijdensuitkering. Is er geen echtgenoot, dan gaat de uitkering naar minderjarige kinderen. Heeft de overledene ook geen minderjarige kinderen? Dan is de overlijdensuitkering voor degene met wie de overledene samenleefde en voor wie de overledene grotendeels de onderhoudskosten betaalde. Andere nabestaanden krijgen geen overlijdensuitkering.

De overlijdensuitkering is gelijk aan één bruto Ziektewet-, WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong- of WW-maanduitkering. UWV berekent bij overlijden ook meteen het opgebouwde vakantiegeld en keert het uit. Het kan zijn dat de netto-uitkering na het overlijden nog een tijdje is doorbetaald. In dat geval wordt de teveel betaalde uitkering van de overlijdensuitkering afgetrokken.
 

Meer informatie kun je vinden via:
Rijksoverheid