Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is geld van de gemeente voor bijzondere, noodzakelijke kosten. Dat zijn kosten die je moet maken in bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld de extra kosten die je hebt als je ziek of gehandicapt bent of de extra kosten die je hebt voor je schoolgaande kinderen. Wanneer je deze noodzakelijke kosten niet zelf kunt betalen omdat je een laag inkomen hebt, kun je bijzondere bijstand aanvragen. De kosten moeten wel echt noodzakelijk zijn en je moet ze op geen enkele andere manier vergoed kunnen krijgen. Dus ook niet via een verzekering die je af had kunnen sluiten, of via een andere subsidieregeling.

Als je onverwacht hoge kosten hebt die je normaal gesproken zelf van je uitkering of loon moet betalen, maar waarvoor je (op dat moment) geen geld hebt, kun je soms bijzondere bijstand in de vorm van een lening krijgen.

Je krijgt niet altijd alle kosten vergoed. De gemeente kan bepalen dat er een drempelbedrag geldt. Dit drempelbedrag betaalt je per jaar (eenmalig) zelf. Wanneer het totaal van de gemaakte kosten dit jaar boven het drempelbedrag uitkomt, wordt het meerdere vergoed.

Meer informatie is te krijgen via Sociale Zaken en Werkgelegenheid van je gemeente en via de rijksoverheid.