Gemeentelijke belastingen

Heb je een inkomen op bijstandsniveau en niet meer spaargeld dan voor de participatiewet is toegestaan, dan hoef je (een deel van) de gemeentelijke belastingen mogelijk niet te betalen. Het gaat om onroerend-zaakbelasting, afvalstoffenheffing en verontreinigingsheffing. Bij elkaar kan dit oplopen tot een bedrag van enkele honderden euro’s per jaar.

Meer informatie over gemeente belasting vind je via de rijksoverheid of kun je opvragen bij de gemeente waarin je woont.