Meedoen in Rotterdam

Meedoen in Rotterdam (voorheen stichting Leergeld Rotterdam) biedt ondersteuning aan schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit Rotterdamse gezinnen, die moeten rondkomen van een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Ook huishoudens met een hoger inkomen die zijn toegelaten tot een schuldsaneringstraject van de Kredietbank kunnen een aanvraag bij ons indienen. Ouders of voogden, die niet in staat zijn om bepaalde voorzieningen voor hun kinderen te betalen, kunnen terecht bij Meedoen in Rotterdam.

Stichting Meedoen in Rotterdam ondersteunt door te bemiddelen en/of door financiële hulp te verstrekken. Is de familie nog niet bij ons bekend dan volgt eerst een huisbezoek door een van onze vrijwillige intermediairs. Zij kijken eerst samen met de familie of al gebruik is gemaakt van andere voorzieningen, bijv. het Jeugd-tegoed van de gemeente. Als het gezin daar geen gebruik van maakt, maar daarvoor wel in aanmerking komt, verwijzen vrijwilligers de aanvrager door naar de juiste organisatie. Ook komt het voor dat vrijwilligers doorverwijzen naar organisaties als de Dienst Uitvoering Onderwijs, Voedsel- of Kledingbank, schoolmaatschappelijk werk of het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam.

Voor meer informatie zie de site van meedoen in Rotterdam.