Tegemoetkoming arbeidsongeschikten en specifieke zorgkosten

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten
Wanneer je arbeidsongeschikt bent heb je mogelijk recht op een jaarlijkse tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten via de WAO, WIA en Wajong. Het UWV zorgt voor de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten.

Regeling voor specifieke zorgkosten
Een aantal specifieke zorgkosten kunnen afgetrokken worden bij de belastingaangifte van 2018,  daarbij geldt wel een drempel. Het deel dat boven de zogenaamde drempel uitkomt, kun je aftrekken van het inkomen waarover je belasting moet betalen.

Aftrekbaar zijn specifieke zorgkosten die je hebt gehad voor:

  • jezelf, je fiscale partner en je kinderen onder de 27 jaar die niet in staat zijn zelf de kosten te betalen.
  • ernstig gehandicapten van 27 jaar of ouder die bij je wonen. Iemand wordt beschouwd als ernstig gehandicapt wanneer hij of zij aanspraak kan maken op opname in een WLZ-instelling.
  • inwonende ouders, broers en zussen die afhankelijk zijn van jouw zorg. Dat wil zeggen dat zij normaal gesproken zouden zijn aangewezen op professionele hulp of verzorging in een instelling.

De regeling geldt alleen voor uitgaven waarvoor je geen vergoeding of tegemoetkoming kunt krijgen, bijvoorbeeld op grond van een (aanvullende) zorgverzekering of de bijzondere bijstand. Heb je een gedeeltelijke vergoeding gekregen? Dan is het niet-vergoede deel aftrekbaar. Je kunt geen uitgaven aftrekken die niet zijn vergoed vanwege (een verplicht of vrijwillig) eigen risico.

Meer informatie over de drempel en de verhogingsfactor kun je vinden op de website van de Belastingdienst. 

Heb je een laag inkomen en betaal je weinig belasting maar heb je ook specifieke zorgkosten? Dan kun je in aanmerking komen voor fiscale tegemoetkomingsregeling je hoeft hier zelf niets voor te doen, dit gaat automatisch.