Beslag op uw inkomsten

Je hebt recht op een minimumbedrag waarmee je in je eerste levensonderhoud kunt voorzien. Op dit deel van je inkomen (de ‘beslagvrije voet’) mag de deurwaarder geen beslag leggen. Zorg er daarom voor dat de deurwaarder deze beslagvrije voet niet te laag vaststelt.

1. Geef alle gegevens die de deurwaarder vraagt voor de berekening van uw beslagvrije voet. Anders is de kans groot dat hij deze te laag vaststelt en te veel geld in beslag neemt.

2. Een proefberekening van je beslagvrije voet kun je maken op kbvg.nl of met de smartphone-app JWGD.

3. Als je advies of hulp nodig heeft, ga dan naar de Sociaal Raadslieden, het Juridisch Loket of de schuldhulpverlening.

4. Controleer of de deurwaarder de beslagvrije voet correct en met de juiste gegevens heeft berekend.

5. Denk je dat de berekening niet klopt? Vraag dan om correctie van de beslagvrije voet met terugwerkende kracht. Verstrek eventuele ontbrekende gegevens snel zodat aanpassing mogelijk is.

6. Verandert er iets in je persoonlijke situatie? Dat kan gevolgen hebben voor je beslagvrije voet. Geef wijzigingen in bijvoorbeeld je inkomen, gezinssamenstelling en huur- of zorgtoeslag daarom meteen door aan de deurwaarder.

7. Verdere informatie over de beslagvrije voet vindt je op schuldinfo.nl.