Incassobureau

Als je je rekeningen niet betaalt, komen er vaak extra kosten bij. Dit komt omdat de schuldeiser (dat is het bedrijf waar je aan moet betalen) extra kosten maakt om jouw geld te kunnen krijgen. De schuldeiser stuurt extra brieven naar jou toe of vraagt aan een incassobureau of zij het geld bij jou willen halen. Als je dan nog steeds niet betaalt, kan zelfs de deurwaarder ingeschakeld worden.

Een aanmaning van het incassobureau
De aanmaning betalen is je allerlaatste kans om een dure procedure bij de rechter en daarmee nog hogere kosten te voorkomen. Het is echt aan te raden om nu te betalen om het niet tot een dure procedure laten aankomen. Kun je echt niet betalen, neem dan contact op met het incassobureau. Het incassobureau zal een onderzoek doen naar je financiële positie. Afhankelijk van de uitkomst kun je al dan niet een betalingsafspraak maken.

Een regeling met het incassobureau
Bel het bureau op of schrijf een aangetekende brief, leg je probleem uit en vraag naar een oplossing. Het incassobureau beslist hier trouwens niet zelf over. Je schuldeiser, de leverancier dus, is de opdrachtgever van het incassobureau dus die beslist. Maar het doel is natuurlijk dat je uiteindelijk betaalt. Als dat bijvoorbeeld wel lukt als je in termijnen mag betalen zal men daar vaak wel mee akkoord gaan. Neem dus in ieder geval wel contact op, want zomaar niet betalen kan hele vervelende en dure gevolgen hebben.

Gevolgen van een deel betalen
Als je maar een deel betaalt, krijgt je van het incassobureau een aanmaning om de rest van het bedrag te voldoen. Er zijn namelijk extra kosten gemaakt om je te laten betalen. Het gehele bedrag dat op de aanmaning staat dient dan ook door je te worden betaald. Doe je dat niet dan gebeurt hetzelfde als wanneer je helemaal niet betaalt.

Gevolgen van niet betalen
Als je helemaal niet betaalt kan je leverancier via een deurwaarder naar de rechter stappen. Als zij een dergelijke procedure winnen dan draait je op voor de kosten van de procedure. Die kosten kunnen behoorlijk oplopen. Als de rechter beslist dat je moet betalen en je betaalt dan nog niet dan kan dat leiden tot een beslaglegging op je inkomen, je inventaris of eigen huis. Uiteindelijk kun je zelfs uit je woning gezet worden. Alle kosten van de beslaglegging en zelfs die van de huisuitzetting (alles bij elkaar ongeveer 1.500 euro) moet je ook betalen.

Hoogte incassokosten en bezwaar
Wil je weten hoeveel incassokosten er in rekening gebracht mogen worden?
Ga dan naar de site van Consuwijzer, hier vind je informatie over wat je kunt doen als je het niet eens bent met de hoogte van de incassokosten.

Let op filmpje opent alleen in Chrome.