Nieuwsbrief nr. 123 september 2017

In deze nieuwsbrief worden verschillende onderwerpen besproken.