Nieuwsbrief nr.70, januari 2013

Deze keer in de nieuwsbrief informatie over verandering berekening eigen bijdrage 2013, de nieuwe Rotterdampas 2013 en de uitslag van de enquete www.pameijer-geldtelt.nl