Alle nieuwsbrieven

Nieuwsbrief NR. 85 Geld Telt

 

Deze maand hebben we de festival editie van de nieuwsbrief voor jullie.

Nieuwsbrief nr. 84

In deze nieuwsbrief onder andere:
- Team Geld Telt
- Bewindvoering
- Stappenplan zelfstandig gaan wonen.

Nieuwsbrief FO&BC nr. 83 Maart 2014

In deze nieuwsbrief onder andere aandacht voor:

- koopkrachttegemoetkoming
- verschillende websites zoals: www.kennisring.nl, www.wijzeringeldzaken.nl en www.weethoehetzit.nl  
 

Nieuwsbrief nr. 82 FO&BC Februari 2014

In deze nieuwsbrief informatie over:

 • Sociale zekerheid
 • Goed Gekleed
 • De Rotterdampas
 • Goed Vertegenwoordigd
 • Gratis op de halen

Nieuwsbrief nr. 81 januari 2014

In deze nieuwsbrief vind je informatie over:

 • het aanvragen van administratiemappen
 • veranderingen in de WTCG en de CER
 • veranderingen bij de belastingdienst

 

Nieuwsbrief nr. 80 FO&BC december 2013

In deze nieuwsbrief aandacht voor o.a.:

 • samen duurzaam
 • de weggeefwinkel Vlaardingen
 • de veranderingen rondom de eigen bijdrage Zorg Met Verblijf
 • financiële opvoeding van kinderen

 

Nieuwsbrief nr.79 november 2013

In deze speciale editie aandacht voor de zorgverzekering 2014!

Nieuwsbrief nr. 78 Oktober 2013

In deze nieuwsbrief informatie over onder andere:

 • Wonen in een AWBZ voorziening met de zorg voor een kind
 • Stichting Leergeld
 • Jeugdsportfonds
 • Jonger dan 21 jaar met kinderen, vergoeding deel huur- en energiekosten

Nieuwsbrief nr. 77 September 2013

In de nieuwsbrif o.a.

 • Leenbijstand voor Rotterdammers die over willen stappen naar IZA Cura.
 • Gratis sporten voor Rotterdammers
 • Lage eigen bijdrage als je alimentatie moet betalen voor je kinderen.
 • Folder inkomensbeheer Pameijer-CAV

Nieuwsbrief nr. 76 FO&BC juli en augustus 2013

Met deze keer onder andere informatie over:

 • Eigen bijdrage Zorg Met Verblijf en eigen bijdrage Zorg Zonder Verblijf
 • Stand van zaken sociale zekerheid
 • Waterbus Rotterdam
 • Feedback website www.pameijer-geldtelt.nl