Eigen bijdrage ondersteuning vanuit de WMO

De eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de WMO wordt per 4 weken betaald. Hoeveel eigen bijdrage je moet betalen, hangt af van het inkomen, je leeftijd en het aantal personen binnen je huishouden. Ook bij deze eigen bijdrage gebruikt het CAK in het algemeen het inkomen van 2 jaar terug.

Per periode betaal je niet meer dan de maximale periode bijdrage, ongeacht het aantal uur begeleiding. Is je inkomen niet hoger dan € 22.873,- (voor niet-pensioengerechtigden en alleenstaand) of €35.175 (voor niet-pensioengerechtigden en gehuwd), of € 17.474,- (voor alleenstaande pensioengerechtigden) of €24128 (voor gehuwde pensioengerechtigden)? Dan is de maximale periodebijdrage € 17,60. Dit is de laagste maximale periodebijdrage. Ligt het inkomen hoger dan is de maximale periodebijdrage ook hoger.

Op de site van het cak kan een proefberekening gemaakt worden van de eigen bijdrage die betaald moet gaan worden.

Ontvang je minder ondersteuning of hulp, dan kan de eigen bijdrage lager uitvallen. Dat hangt af van de kosten van de hulp of ondersteuning die je hebt ontvangen. Deze kosten staan op de factuur.
•Zijn de kosten van de hulp of ondersteuning hoger dan uw maximale periodebijdrage? Dan betaalt u de maximale periodebijdrage.
•Zijn de kosten van de hulp of ondersteuning lager dan uw maximale periodebijdrage? Dan betaalt u alleen de kosten van de zorg.

LET OP: Het kan lang duren (vaak maanden) voordat het CAK de eerste rekening stuurt. Toch moet vanaf de eerste dag een eigen bijdrage betalen. Daarom is het raadzaam om vanaf de eerste dag geld opzij te leggen, zodat je later niet in de problemen komt.

Aanpassing eigen bijdrage
Ook bij de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de WMO kan de eigen bijdrage aangepast worden als het inkomen nu veel lager is dan 2 jaar terug.
Een formulier hiervoor kun je telefonisch opvragen bij het CAK: 0800 - 1925

Zorg vanuit de WLZ én ondersteuning vanuit de WMO?
Je hoeft maar 1 eigen bijdrage te betalen!
Stel je woont bij Pameijer in een (beschermende) woonvorm en je krijgt daarnaast thuiszorg vanuit de WMO. Je hoeft dan alleen de eigen bijdrage Zorg vanuit de WLZ te betalen. De eigen bijdrage Zovoor ondersteuning vanuit de WMO moet dan door het CAK gestopt worden. Als dit niet automatisch gebeurt, neem dan contact op met het CAK.

Meer informatie kun je krijgen via de www.hetcak.nl.
Let op filmpje werkt alleen in chrome.