Gratisoptehalen.nl

Het doel van de website Gratis op te Halen is het hergebruik van spullen te stimuleren door aanbieders en vragers bij elkaar te brengen. Een van de belangrijkste aspecten daarbij is dat er geen (financiële) vergoedingen mogen worden gevraagd of geboden. Op Gratis op te Halen mogen daarom alleen producten worden aangeboden die daadwerkelijk gratis zijn.

Meer info: www.gratisoptehalen.nl